طراحی بسیار بسیار قوی: عمارت بیابان سیاه در دره یوکا

64

معماران Oller & Pejic، یک شرکت معماری در لس آنجلس، با همکاری مارک آتلن طراحی و اجرای عمارت بیابان سیاه را به اتمام رسانده است.

این خانه عجیب و غریب، به دور از “هیاهوی” شهر، در دره یوکا، کالیفرنیا واقع شده است. مشخصه بارز این بنا تعادل موجود در ترکیب بندی آن است که در نهایت امتیاز یک طراحی بسیار قوی و جذاب را نصیب خود کرده است. اشکال هندسی نقش کلیدی در خلق این پناهگاه بیابانی تیره و تار اما باشکوه دارند. علی رغم ظاهر زمختی که دارد، انعکاسی از ظرافت و زیبایی است. با این توصیفات، رنگ سیاه معرف خوبی برای سبک و ظرافت بکار رفته در این بناست! بیابان اطراف این عمارت سیاه رنگ به انسان احساس آرامش و تمدد اعصاب می دهد. فضای داخل عمارت حسی از نظم و هماهنگی را به بیننده القا می کند و آکنده از نور و گرماست. در ساختار بنا، به جای دیوار از پانل های شیشه ای استفاده شده تا نور خورشید به همه جای خانه راه پیدا کند. “کیفیت استثنایی سکوت محیط، بی نظیر است و زیبایی آسمان در شب های تیره و تار به مرز ملکوت می رسد. با این تفاسیر، این مکان که فقط پنج دقیقه با تمدن شهری فاصله دارد، حسی فراسوی زمان را به ساکنان خود القا می کند.”اغراق در بکارگیری لاین های مستقیم و تجهیز آن با لوازم امروزی، فضای داخلی عمارت را روشن و شکیل است. تیم معماران درگیر در پروژه قصد داشتند تضادی قوی بین چشم انداز اطراف عمارت و فضای نشیمن برقرار کنند. نتیجه کار، طبیعتاً جذاب و چشم گیر است.

عمارت بیابان سیاه در دره یوکا

عمارت بیابان سیاه در دره یوکا

عمارت بیابان سیاه در دره یوکا

عمارت بیابان سیاه در دره یوکا

عمارت بیابان سیاه در دره یوکا

عمارت بیابان سیاه در دره یوکا

عمارت بیابان سیاه در دره یوکا

عمارت بیابان سیاه در دره یوکا

عمارت بیابان سیاه در دره یوکا

عمارت بیابان سیاه در دره یوکا

عمارت بیابان سیاه در دره یوکا

عمارت بیابان سیاه در دره یوکا

عمارت بیابان سیاه در دره یوکا

عمارت بیابان سیاه در دره یوکا

عمارت بیابان سیاه در دره یوکا

عمارت بیابان سیاه در دره یوکا

عمارت بیابان سیاه در دره یوکا

عمارت بیابان سیاه در دره یوکا

عمارت بیابان سیاه در دره یوکا

عمارت بیابان سیاه در دره یوکا

عمارت بیابان سیاه در دره یوکا

freshome.com