بازدید از کارخانه UNVER Chelik Kapi در ترکیه توسط مدیران ایساتیس درب

در پی بازدید آقای انور آریک مدیر عامل محترم شرکت UNVER Celik Kapi از شرکت ایساتیس درب در ایران و توافقات بعمل آمده مبنی بر گسترش همکاری و مبادلات برای عرضه انواع درب ضد سرقت ترکیه ای و درب ضد حریق با مشخصات عالی که قیمت درب ضد سرقت ترک برای این شرکت مناسب باشد مدیران شرکت ایساتیس درب به دعوت آقای انور آریک در سفر به ترکیه از کارخانه پیشرفته درب ضد سرقت شرکت UNVER بازدید به عمل آورده و در این سفر کاری ضمن تبادل تجربیات توافقاتی در راستای انتقال تکنولوژی ساخت درب ضد سرقت ترک و درب ضد حریق با برند UNVER به منظور ساخت و توزیع درب ضد سرقت ارزان با کیفیت بالا و استاندارد TSE موافقت گردید .

بازدید از کارخانه UNVER Chelik Kapi در ترکیه

بازدید از کارخانه UNVER Chelik Kapi در ترکیه

بازدید از کارخانه UNVER Chelik Kapi در ترکیه

در این بازدید لوح تقدیر شرکت UNVER Celik Kapi ترکیه به پاس خدمات و شبکه گسترده توزیع و فروش درب ضد سرقت در ایران به مدیران ایساتیس درب اهدا گردید.

بازدید از کارخانه UNVER Chelik Kapi در ترکیه

بازدید از کارخانه UNVER Chelik Kapi در ترکیه

بازدید از کارخانه UNVER Chelik Kapi در ترکیه

بازدید از کارخانه UNVER Chelik Kapi در ترکیه

بازدید از کارخانه UNVER Chelik Kapi در ترکیه

دریافت لوح استاندارد ترکیه در زمینه تولید

بازدید از کارخانه UNVER Chelik Kapi در ترکیه

دریافت لوح مجوز شرکت اونور

بازدید از کارخانه UNVER Chelik Kapi در ترکیه

1396-9-11 12:25:36 +03:30